Zavolajte nám:+421 904 146898

Engineered Ideas

Vysoká pridaná hodnota, kvalita, inovácia, aplikácia poznatkov z výskumov, spoľahlivosť, robustnosť sú atribútami všetkých našich služieb. 

 


Poskytujeme služby v týchto hlavných oblastiach:

  • Zákaznícky návrh a vývoj elektrických zariadení a strojov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízna činnosť
  • Komplexné služby v oblasti automatizačnej techniky
  • Opravy, serviz, údržba elektronických zariadení
  • Projektová a poradenská činnosť
  • Návrh, výroba, montáž a sprevádzkovanie systému na kľúč
  • Dodávka a inštalácia komplexného hardwarového vybavenia